Projektēšanas norādījumi mobilo telefonu signālu uztveršanas nodrošināšanai iekštelpās

Kingspan Insulation Oy un Tamperes Tehniskās universitātes (TTY) Sakaru tehnoloģiju departaments ir izpētījis faktorus un risinājumu modeļus, kas ietekmē mobilo telefonu signālu uztveršanu.

Ēkām ar koka, ķieģeļu vai tērauda karkasiem ir izstrādāti projektēšanas norādījumi "Risinājumi mobilo telefonu signālu uztveršanas nodrošināšanai", kur ir redzami arī vispārīgi projektēšanas principi un norādījumi mobilo telefonu signāla uztveršanas uzlabošanai iekštelpās. Mobilo telefonu signālu uztveršanu nodrošinošo risinājumu ir ieteicams izmantot visās ēkās ar Kingspan izolāciju.

Betona konstrukciju ēku mobilo telefonu signālu uztveršanas problēmas savukārt īsumā tiek apskatītas norādījumu "Mobilo telefonu signālu uztveramībadaudzstāvu ēkās" informācijas kartē.