Pasīva enerģijas patēriņa savrupmājas projektēšanas norādījumi

3D passive and low energy house model

Šajā lapā atrodami pasīva enerģijas patēriņa savrupmājas ar koka karkasu projektēšanas norādījumi un attēli. Papildinformāciju par pasīva enerģijas patēriņa savrupmāju būvēšanu atradīsiet sadaļā "Risinājumi".

Ieteicamie zema, pasīva un nulles enerģijas patēriņa ēkas būves elementi

Būves elements Atskaites līmenis
RakMk D3 2012
Zems enerģijas patēriņš Pasīvs enerģijas patēriņš Nulles enerģijas patēriņš
Ārsienas, U vērtība 0,17 0,14 0,09 0,08
Augšējais pārsegums, U vērtība 0,09 0,09 0,07 0,06
Apakšējais pārsegums, grīda saskarsmē ar zemi, U vērtība 0,16 0,15 0,10 0,07
Logi, U vērtība 1,0 0,8 0,8 0,8
Durvis, U vērtība 1,0 0,4 0,4 0,4
Gaisa necaurlaidība, noplūdes skaitlis n50 2 0,6 0,4 0,4
Siltuma saglabāšanas efektivitāte 45 % 70 % 75 % 80

Izmantojot Kingspan izolāciju, zema un pasīva enerģijas patēriņa konstrukcijas ir drošākas arī mitrumā.