Kingspan Therma izolācijas tehniskās īpašības

Šīs lapas tabulā ir parādītas Kingspan Therma izolācijas tehniskās īpašības.

Kingspan Therma izolācijas
Produktiem ir CE marķējums

Īpašības

Produkti

Šūnu uzbūve

Slēgta šūnu uzbūve vairāk nekā 90%

 

Siltuma vadītspēja
EN ISO 10456, EN 13165
aprēķinātā vērtība λU
= norādītā vērtība λD (normālos apstākļos)

0,023 W/mK, pretdifūzijas pārklājums

Therma TP10/TF70/TW50/TW55 (SPU AL)
Therma TW58 (SPU P)
Therma TP10 Vintti-Iita (SPU Vintti-Iita)
Kingspan Sauna-Satu
Therma TW55 R (SPU R)
Therma produkti savrupmājām

0,022 W/mK, pretdifūzijas pārklājums

Therma TR26 (SPU SP)

Atvērts difūzijas pārklājums

0,025 W/mK, biezāks par 120 mm
0,026 W/mK, biezums 80–120 mm
0,027 W/mK, plānāks par 80 mm

Therma TW57 (SPU FR)
SPU B
SPU H

0,034 W/mK (aprēķinātā vērtība ģipša-poliuretāna savienojumam)

Therma TW56 Anselmi (SPU Anselmi 40, PU = PUR)

0,031 W/mK (aprēķinātā vērtība ģipša-poliuretāna savienojumam)

Therma TW56 Anselmi (SPU Anselmi 70, PU = PUR)

Blīvums

32–38 kg/m3, saskaņā ar produktu

 

Ūdens absorbcija EN 12087

≤ 1,5 til. -%

 

Ūdens tvaiku caurlaidība
- izolācijas panelis bez pārklājuma

0,1–1,2 * 10-12 kg/msPa

 

Spiedes izturība EN 826

≥ 100 kPa

 

Stiepes izturība EN 1607

   

Termiskās izplešanās koeficients

5–8 * 10-5 / ºC

 

Reakcija degšanas situācijā
EN 13501-1,
EN 13823,
EN ISO 11925-2

B-s1, d0

Therma TW57 (SPU FR)
Therma TW56 Anselmi (SPU Anselmi, ģipša plāksnes pārklājums)

E

Pretdifūzijas alumīnija lamināts Therma TP10/TF70/TW50/TW55 (SPU AL)
Plātne bez pārklājuma SPU H

F

Īpašs betona rūpniecības lamināts Therma TW58 (SPU P)
Pretdifūzijas pārklājums bez alumīnija Therma TW55 R (SPU R)
Pretdifūzijas pārklājums bez alumīnija SPU RF
Bitumena lamināts SPU B

Izturība pret karstumu (regulāri produkti)

-40 ... +100 ºC, īslaicīgi +250 ºC

 

- aizdegšanās temperatūra

Virs +400 °C, ar liesmu apm. +300 °C

 

Radona caurlaidība

≈0 %

Pretdifūzijas pārklājums Therma TP10/TF70/TW50/TW55 (SPU AL), Therma TR26 (SPU P), Therma TW55 R (SPU R)

 

CE

Ekspluatācijas īpašību deklarācija (DoP)