U vērtību tabula

Šajā lapā iespējams lejupielādēt jaunceltnēs un renovēšanā ieteicamās U vērtības un Kingspan izolācijas paneļu biezumu. Katram objektam atbilstošas U vērtības, kā arī DOF temperatūras U vērtības aprēķināšanas failu atradīsiet arī tehniskās nodaļas konstrukciju attēlos.