Savrupmāju risinājumi atbilstoši laika periodam

Pirmskara un pēckara gados celtas ēkas

rintamamiestalo_cropped.jpg

20.gs. 40.-tajos gados un agrāk celtas ēkas galvenokārt ir baļķu ēkas. Šajā ēkās sienas parasti ir 150 mm biezi baļķi, kas atbilst apmēram 50 mm sienas ar vates izolāciju karkasa konstrukcijai. Vecas baļķu mājas labošanai ir nepieciešams rūpīgs plāns un pareizs labošanas veids. Baļķu māju apsildīšanā parasti tika izmantotas vairākas krāsnis.

20.gs. 50.-to gadu ēkas ir tipiskas pēckara gados celtas ēkas, kuru vēl ir daudz. Savulaik, mainoties desmitgadei, vairs netika būvētas baļķu ēkas, bet gan būvniecībā sāka izmantot skaidas. Mūsdienās 20.gs. 50.-tajos gados būvēto ēku durvīs, logos un izolācijā būtu jāveic tipiski uzlabojumi, jo dzīvokļos bieži konstatē caurvēju. Izolācija ir nosēdusies, būvniecības tehnika novecojusi, kā arī ēkas ir sasniegušas ekspluatācijas cikla beigas.

 • Karkass: tipiski 100 m koka. Papīrs un dēļi ir karkasa abās pusēs. Starpas ir aizpildītas ar zāģu skaidām, grieztām skaidām vai to sajaukumu.
 • Augšējais pārsegums: augšējā pārseguma izolācija ir zāģu skaidas, grieztas skaidas vai to sajaukums 250-300 mm.

PAPILDIZOLĀCIJA AR KINGSPAN THERMA IZOLĀCIJU:

 • ar Kingspan Therma TP10 Vintti-Iita izolācijas risinājumu bēniņu stāva apdzīvojamās iekštelpās tiek ietaupīta ievērojama platība. Ieteicamais izolācijas risinājums ir Kingspan Therma TP10 Vintti-Iita 120 mm izolācija, kas piestiprināta starp jumta spārēm un kā vienots slānis pie iekšējās virsmas.
 • Sienu iekšējā papildu izolācija, izmantojot Kingspan Therma TW56 Anselmi vai Kingspan Therma TP10 izolācijas paneļus.
 • Ēkas gaisa apmaiņa tiek organizēta pēc remonta, izmantojot gravitāciju vai iekārtas - izolācijas risinājums to neietekmē.

20.gs. 60.-to un 70.-to gadu ēkas

70-luvun_talo.jpg

No 20.gs. 60.-to gadu sākuma līdz nākamās desmitgades vidum skaidu izolāciju ar vājākām izolācijas spējām aizvietoja izolācijas vate. Ēku fasādes tika būvētas no koka un akmens. No ārpuses skatoties, akmens mājas ir visnotaļ labā stāvoklī. Koka daļas, logi un durvis parasti sāk tuvoties sava ekspluatācijas cikla beigām. Veicot remontdarbus, akmens ēku iekšpusē vajadzētu palielināt izolācijas apjomu. Papildu izolācija ir ieteicama arī koka ēkās, veicot to veicot fasādes renovēšanu.

 • Karkass: sienās esošās izolācijas biezums saglabājas apmēram tāds pats kā sienās ar skaidām jeb 100 mm. Iekšējā apdarē parasti tiek izmantotas skaidu plātnes, un aizsardzībai pret vēju savukārt mitrumizturīga būvniecības plātne.
 • Augšējais pārsegums: parasti apmēram 150-200 mm bieza vate.

Krīze enerģētikas jomā no 1975.-1983. gadam piespieda būvniekus koncentrēties uz labāk izolētām konstrukcijām. Ķieģeļu apdare ēkās ar koka karkasu kļuva arvien izplatītāka. Tika samazināti logi, sāka izmantot trīskāršos stiklus. Sienu izolācijas biezums palielinājās līdz 150 milimetriem. Ēkas ar ķieģeļu apdari no ārpuses parasti izskatās kārtībā. Koka daļām, piemēram, logiem un durvīm ir nepieciešama apkope un remonts. Gaisa apmaiņa 20.gs. 70.-to gadu ēkās parasti ir nepilnīga.

 • Karkass: siena 150 mm izolācijas biezums (vate un vēja aizsardzība).
 • Augšējais pārsegums: parasti vate - apmēram 200-250 mm. Pirms enerģijas krīzes - 150-200 mm.

PAPILDIZOLĀCIJA AR KINGSPAN THERMA IZOLĀCIJU:

ar Kingspan Therma TP10 Vintti-Iita izolācijas risinājumu bēniņu stāva apdzīvojamās iekštelpās tiek ietaupīta ievērojama platība. Ieteicamais izolācijas risinājums ir Kingspan Therma TP10 Vintti-Iita 120 mm, montējot to starp jumta spārēm, un Kingspan Therma 30 mm kā vienots slānis iekšējai virsmai.

Gan ārsienās, gan augšējā pārsegumā izolāciju var mainīt uz efektīvāku Kingspan Therma izolāciju. Tādējādi izolācijas biezums paliek nemainīgs, siltumizolācijas spējas tiek dubultotas un konstrukcijas blīvums ir būtiski uzlabots. Nav nepieciešams atsevišķs vēja vai tvaika izolācijas slānis.

Sienu iekšējā papildu izolācija, izmantojot Kingspan Therma TW56 Anselmi vai Therma TW55 izolācijas paneļus.

Ēkas gaisa apmaiņa tiek organizēta pēc remonta, izmantojot gravitāciju vai iekārtas - izolācijas risinājums to neietekmē.

20.gs.80.-to un 90.-to gadu ēkas

80-90-luvun_talo.jpg

Ēkas, kas būvētas 20.gs.80.-to gadu otrajā pusē, parasti ievērojami vairāk ietaupa enerģiju un dzīvot tajās ir patīkamāk nekā iepriekšējo gadu desmitu ēkās. Piemēram, grīdas apsilde ar ūdeni 90.-tajos gados kļuva arvien izplatītāka.

 • Karkass: sienās parasti ir 150–200 mm bieza siltumizolācija
 • Augšējais pārsegums: izolēts ar 250-300 mm biezu beramo vati

PAPILD IZOLĀCIJA, IZMANTOJOT KINGSPAN THERMA IZOLĀCIJU

Gan ārsienās, gan augšējā pārsegumā izolāciju var mainīt uz efektīvāku Kingspan Therma izolāciju. Tādējādi izolācijas biezums paliek nemainīgs, siltumizolācijas spējas tiek dubultotas un konstrukcijas blīvums ir būtiski uzlabots. Nav nepieciešams atsevišķs vēja vai tvaika izolācijas slānis.

Sienu iekšējā papildu izolācija, izmantojot Kingspan Therma TW56 Anselmi vai Kingspan Therma remonta izolācijas paneļus. Pat ar 30 mm biezu Kingspan Therma izolācijas slāni tiek dubultota oriģinālās konstrukcijas siltumizolācijas spēja.

Ēkas gaisa apmaiņa tiek organizēta pēc remonta, izmantojot gravitāciju vai iekārtas - izolācijas risinājums to neietekmē.

21.gs. ēkas

2000-luvun_talo.jpg

Mūsdienās ēkas arvien biežāk tiek būvētas kā pasīva vai nulles enerģijas patēriņa ēkas. Šādās ēkās īpaši liela uzmanība tiek pievērsta konstrukciju siltumizolācijai un blīvumam. Blīvumam liela nozīme ir maza enerģijas patēriņa ēku būvniecībā. Kā izolācijas materiāls bieži tiek izmantota efektīva poliuretāna siltumizolācija. Kā karkasa materiāls tiek izmantots koks, bloki vai betons.

MŪSDIENĪGI RISINĀJUMI, IZMANTOJOT KINGSPAN THERMA IZOLĀCIJU

 • Pasīva enerģijas patēriņa līmenim pietiekami Kingspan Therma izolācijas slāņu biezumi:
  • Ārējās sienās 240 mm
  • Augšējos pārsegumos 320 mm
  • Apakšējos pārsegumos 200 mm
 • Kingspan Therma  piedāvā risinājumus visa veida karkasa materiāliem. Ēkām ar koka karkasu ir pieejami koka karkasa sadalījumam piemēroti produkti un ēkām ar akmens karkasu, savukārt, pilns rievsavienojums un darbu ietaupoši produkti.
 • Izmantojot Kingspan Therma izolāciju, nebaidoties no mitruma, efektīvi un droši būvēt ir iespējams visa gada garumā. Lietus vai sniegs Kingspan Therma izolāciju nebojā.

Papildinformāciju par pasīva vai nulles enerģijas patēriņa ēkām atradīsiet šeit.